מאמרים

שימרון טכנולוגיות בע"מ

זיווד לרכב מסחרי קטן

ההגדרה המקובלת לרכב מסחרי "קטן" היא רכב מסחרי בעל שורת מושבים אחת לנוסעים ותא מטען פתוח וגבוה יחסית מאחור. לגלריית רכב מסחרי קטן >> הרכבים

קרא עוד

זיווד לרכב מסחרי בינוני

ההגדרה המקובלת לרכב מסחרי "בינוני" היא רכב מסחרי בעל שורת מושבים אחת או ללא מושבים לנוסעים כלל ותא מטען פתוח וגבוה יחסית מאחור. תא המטען

קרא עוד

זיווד לרכב מסחרי גדול

לגלריית רכב מסחרי גדול ההגדרה המקובלת לרכב מסחרי "גדול" היא רכב מסחרי הבנוי משני חלקים: תא נהג ותא מטען כאשר ביניהם מחיצת הפרדה (לרוב רכב

קרא עוד